Apostille

Hos Oversætterne kan vi hjælpe med at få påført en apostille hos Udenrigsministeriet. Inden oversættelsen kan legaliseres, skal den være oversat af en godkendt oversætter. Læs mere om autoriseret oversættelse

Hvad er en apostille?

Danmark tiltrådte Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder, at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret officielle dokumenter til brug i udlandet.

Før 1. januar 2007 skulle et dokument gerne gennem 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder. I dag vil du i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering i form af  apostille-stemplet i Udenrigsministeriet.

Når et dokument har fået påtegnet en apostille, kan du springe yderligere legalisering over, hvis dokumentet skal bruges i ét af de ca. 100 lande, som er med i Apostille-konventionen, heriblandt alle EU-lande. Se listen over landene her.

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Der skal dog gøres opmærksom på, at alle dokumenter bliver påtegnet, også de, der skal bruges i lande, der ikke har tiltrådt konventionen. Man skal så blot som ovenfor nævnt have yderligere en legalisering fra det pågældendes lands ambassade.

Apostille-stemplet

Stemplet indeholder information om, hvilken myndighed underskriveren af dokumentet tilhører. Alle stempler har et unikt nummer, og de enkelte oplysninger arkiveres.

Det betyder, at en udenlandsk modtager af et dokument med en dansk påtegning kan få bekræftet eksistensen af den enkelte påtegning hos Udenrigsministeriets Legalisering.

Ligeledes kan man, hvis man modtager en udenlandsk påtegning, kontakte det pågældende lands relevante myndighed og få påtegningen bekræftet. På Haagerkonventionens hjemmeside findes en liste over medlemslandenes apostille-myndigheder.

Sprog

Stemplet er dobbeltsproget dansk-engelsk. Da Udenrigsministeriet kun må have én version, kan de desværre ikke tilbyde at påtegne på f.eks. fransk og spansk.

Stempling

Stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt direkte på dokumentet. Apostillen kan også printes på et nyt ark (en allonge) og påsættes dokumentet med en oblat (et klistermærke).

Kom videre med dit projekt!

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring Apostille og legalisering!

+44 798 334 0721
post@oversaetterne.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Få et tilbud